Tennisles

“ Er worden zowel 's zomers als 's winters tennislessen gegeven.”

  1. Algemeen lesreglement
  2. Inschrijfformulier WinterTraining 2017

INFO JEUGD WINTER TRAINING 2017

Het najaar staat bijna voor de deur, dus tijd om je in te schrijven voor wintertraining.

We gaan starten in week 39 40 2017

De lessen worden gegeven door Robert Timmermans.


LESGROEPEN

Tennistraining wordt aangeboden in de volgende vormen:
 Groepen met 6 kinderen, 60 minuten (50 minuten effectief)
 Groepen met 4 kinderen, 60 minuten (50 minuten effectief)
 Groepen met 3 kinderen , 60 minuten (50 minuten effectief)
 Groepen met 2 kinderen, 60 minuten (50 minuten effectief)
 Privé-training, in overleg met de trainer

Training in een kleinere groep is intensiever en ook leerzamer! Een eigen groepje mag ook, geef dit dan aan op het inschrijfformulier. Leerlingen dienen zelf voor een racket en kleding/schoeisel te zorgen.

AANTAL WEKEN

De najaarstraining beslaat 16 weken. Uiterlijk 1 week voor aanvang van de 1e training volgt het lesrooster, waarop duidelijk vermeld staat op welke data de lessen worden gegeven. De groepsindeling zal dan tevens worden gemaild. In geval van lesuitval door slecht weer of ziekte zal ik gebruik maken van e-mail en/of telefoon.


LESDAGEN

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag wordt lesgegeven van 15.30 uur tot 20.00 uur.
Op woensdag wordt lesgegeven van 13.00 uur tot 20.00 uur.
Op feestdagen en tijdens de basisschoolvakanties wordt er geen lesgegeven.
Verhinderingen door feestjes/schoolactiviteiten etc. zijn voor eigen rekening.


DE LESTARIEVEN (PER KIND, OP BASIS VAN 16 LESWEKEN)

 Groepen van 6 kinderen € 110,-
 Groepen van 4 kinderen € 160,-
 Groepen van 3 kinderen € 212,50,-
 Groepen van 2 kinderen € 320,-
 Groepen van 2 kinderen € 160,- (30 minuten)

Ik probeer met ieders wensen zoveel mogelijk rekening te houden. Als het mij niet lukt om uw kind in te delen in de gewenste groepsgrootte, probeer ik in overleg tot een oplossing te komen. Aanpassingen kunnen leiden tot evenredige stijging/daling van de hierboven genoemde tarieven.

GELIEVE VIA HET INSCHRIJFFORMULIER OP TE GEVEN. DEZE MAILEN NAAR TENNISSCHOOLTIMMERMANS@HOTMAIL.COM

Met sportieve groet,

Robert Timmermans  Trainer HTC de Ypelaer

06-27 5 27 824